Wyniki wyszukiwania: opis leków, baza leków
14th June of 2023

Wyniki wyszukiwania: opis leków, baza leków

Dawniej była uzyskiwana z ludzkich przysadek, dziś jest syntetyzowana metodami inżynierii genetycznej. Śmiertelność była wyższa u chorych leczonych somatropiną w dawce 5,3 lub 8 mg na dobę w porównaniu do osób otrzymujących placebo (odpowiednio 42% wobec 19%). Na podstawie tych informacji nie zaleca się stosowania somatropiny w wymienionych grupach pacjentów. Ponieważ nie ma informacji dotyczących bezpieczeństwa zastępczego leczenia hormonem wzrostu u pacjentów z ostrymi chorobami zagrażającymi życiu, należy rozważyć korzyści i ryzyko wynikające z kontynuacji leczenia. U wszystkich pacjentów z wymienionymi wyżej lub podobnymi ostrymi chorobami zagrażającymi życiu należy porównać ewentualne korzyści z ryzykiem leczenia somatropiną.

  • U wszystkich pacjentów z wymienionymi wyżej lub podobnymi ostrymi chorobami zagrażającymi życiu należy porównać ewentualne korzyści z ryzykiem leczenia somatropiną.
  • U kobiet mogą być wymagane wyższe dawki niż u mężczyzn, przy czym u tych ostatnich stwierdza się z czasem wzrost wrażliwości na IGF-I.
  • U pacjentów z zespołem Pradera-Williego, przed rozpoczęciem leczenia somatropiną, należy sprawdzić czy nie występują objawy obturacji górnych dróg oddechowych, bezdechu sennego lub zakażeń układu oddechowego.
  • Jednakże nic nie wskazuje na to, aby stosowanie hormonu wzrostu zwiększało częstość występowania i natężenie skoliozy.

W przypadku leczenia hormonem wzrostu pacjentów, u których istnieje konieczność przeszczepienia nerki, leczenie należy zakończyć niezwłocznie po przeszczepie. U większości pacjentów obserwowano w trakcie testu generacyjnego wzrost stężenia IGF-I o ponad 100% w stosunku do wartości spoczynkowej – przed rozpoczęciem stymulacji rhGH. Stężenie IGFBP-3 wzrastało w tym samym czasie jedynie o niespełna 34%.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 36 j.m. (12 mg) 1 fiol. +1rozp.

Produkt leczniczy należy wstrzykiwać podskórnie, a miejsca podawania leku należy zmieniać w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia lipodystrofii. Smoothie Maker Szanowny Kliencie, Genotropin 36 IU Pfizer Labs kup dziękujemy za zakup smoothie makera. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Na podstawie tych informacji nie zaleca się stosowania somatropiny w wymienionych grupach pacjentów. Ponieważ nie ma informacji dotyczących bezpieczeństwa zastępczego leczenia hormonem wzrostu u pacjentów z ostrymi chorobami zagrażającymi życiu, należy rozważyć korzyści i ryzyko wynikające z kontynuacji leczenia. U wszystkich pacjentów z wymienionymi wyżej lub podobnymi ostrymi chorobami zagrażającymi życiu należy porównać ewentualne korzyści z ryzykiem leczenia somatropiną. U pacjentów z zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym w przypadku niedoboru hormonu wzrostu, częściej niż w ogólnej populacji występuje dysplazja bliższej nasady kości udowej.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktów zawierających somatropinę u kobiet karmiących piersią. Dane dotyczące długotrwałego leczenia osób dorosłych jak również pacjentów z zespołem PraderaWilliego są ograniczone. W przypadku niewyjaśnionego braku odpowiedzi na leczenie należy wykonać badania diagnostyczne poziomu tych przeciwciał. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów zawierających somatropinę, u około 1 % pacjentów leczonych produktem Genotropin 5,3 i Genotropin 12 tworzą się przeciwciał skierowane przeciwko somatropinie.

Categories